Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh TIM Projek Profil Pelajar Pancasila terhadap Peserta didik Kelas 10 dan 11 SMK Al Khoiriyah Baron, dilaksanakan pada tanggal Senin, 29 Mei 2023 sampai dengan sabtu 3 Juni 2023. Tema yang diambil dari kegiatan Projek Profil Pelajar Pancasila di SMK Al Khoiriyah Baron adalah Gaya Hidup Berkelanjutan, dengan Topik Pengelolaan sampah.

Tujuan dari Kegiatan dengan Tema "Gaya Hidup Berkelanjutan" untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik.

Target Pencapaian Projeck kali ini selain memahami tema "Gaya hidup berkelanjutan" juga mengadopsi dari kegiatan sehari-hari, sehingga diharapkan siswa mempunyai tiga dimensi Profile Pelajar Pancasila, yaitu :

  1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia
  2. Gotong Royong
  3. Kreatif

untuk modul dapat di download disini